Zápis do mateřské školy

25.03.2023

Od 11. 4. 2023 bude spuštěna aplikace zápis do MŠ, kde si vygenerujete a vytiskněte všechny dokumenty potřebné k zápisu do naší mateřské školy. 

 https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

Den otevřených dveří na naší škole ve středu 26. 4.2023

  • prohlídka školy Podbělohorská v době od 9,00 do 11,30 a od 15,00 do 16,30, informativní schůzka v 9,30 hodin / informace ředitelky školy ke škole a k provozu/
  • prohlídka školy U Nesypky v době od 15,00-16,30 informativní schůzka v 15,30

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NAJDETE ZDE:

  • https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

Přidělení registračního čísla (214.23 kB)ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLYSTŘEDA 3. KVĚTNA 2023 OD 8,15 – 12,00 a od 14,00 do 17,00 hodinTento termín zápisu k předškolnímu vzdělávání se netýká zájemců s udělenou dočasnou ochranou - LEX UKRAJINA. Pro tyto zájemce bude vyhlášený zvláštní termín zápisu. O termínu budete informování prostřednictvím našich webových stránek.

MÍSTO PRO PODÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI:

– ŘEDITELNA ŠKOLY Podbělohorská – týká se obou pracovišťDoručení žádosti proveďte jedním z těchto způsobů:•  - v termínu 3. 5. 2023, na adrese Podbělohorská 2185 – ELEKTRONICKÝ ZÁPIS VÁM NABÍDNE REZERVAČNÍ SYSTÉM, zde si vyberete čas osobního odevzdání žádosti• , datová schránka musí  - v termínu 2. 5. – 3. 5. 2023•  - v termínu 2. 5. 2023 – závazné je datum podacího razítka poštyMateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185

ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Terezie Valoušková, tel. 257 000 459

Po předchozím telefonickém objednání.

CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Zápis pro školní rok 2023/2024 – odevzdávání Žádostí a ostatních formulářů:V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ - vše v originálu:– řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování– Váš průkaz totožnosti– rodný list dítěte– kartičku o zdravotním pojištění dítěte– pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE

V PŘÍPADĚ JINÉHO PODÁNÍ:– řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - originál– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování - originál– kopie rodného listu dítěte ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)

– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE (je součástí elektronické Žádosti)– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.

Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění).Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.


Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:
středa 10. května 2023 od 10,00 – 11,00 – v ředitelně mateřské školy.

Následně budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu, pořp. telefonicky k převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ (uvádějte, prosím, aktuální emaily a telefony).

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a u vstupu do mateřské školy přibližně 31. května 2023 (nejpozději 1. června 2023). Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.