Multikultura

Projekt Multikultura je jedním z hlavních projektů v mateřské škole Podbělohorská. Tento projekt je pro nás velmi důležitý, neboť multikulturní téma je také důležitou součástí dnešní moderní společnosti. V rámci tohoto projektu pořádáme výstavu především pro rodiče, ale i jiné hosty. Prostřednictvím této výstavy se návštěvníci seznámí se životem lidí v různých zemích světa. Jsou zde krátce představeny zvyky, pokrmy, oblečení, kroje, příroda, každodennost a způsobe života příslušníků blízkých i vzdálených národů. Na organizaci výstavy se ochotně podílejí všichni oslovení rodiče. Jim také patří náš dík za to, že rádi zapůjčují různé suvenýry, příručky, obrazové publikace a předměty, které charakterizují jejich zemi. Každoročně tak vznikne v prostorách naší mateřské školky velmi hezká výstava, která nás alespoň na chvíli přenese do mnohdy exotických koutů světa. Máme možnost vstřebat zajímavou atmosféru jiné země a jiné kultury, která nám nyní připadá bližší, než jsme si dříve mysleli.