Ekologie na Hradě

Projekt je zaměřen na rozvíjení kladného vztahu dětí k přírodě a zodpovědnému chování k ní. Děti se učí chápat přírodu jako součást svého života, důležitou část svého bydliště. Projekt podporuje chuť přírodě pomáhat, zachovávat ji čistou. Děti získávají a prohlubují elementární poznatky o přírodě. Vytváří si vztah k ochraně přírody, ekologickému chování, ke třídění odpadů takovým způsobem, aby se třídění stalo automatickou součástí jejich každodenního života nejen ve školce, ale i doma. Děti jsou informovány o stavu a vývoji životního prostředí tak, aby jim bylo vštěpováno povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují a aby se začaly chovat šetrně a předvídavě, což vyžaduje určité znalosti, dovednosti a hlavně silnou motivaci k pozitivním změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás.