Hrad Klamovka pomáhá

Děti se pomocí programu seznamují s nejrůznějšími případy a okolnostmi, kterým prostřednictvím školy a rodičů mohou pomoci. Jedná se přímou pomoc materiální, finanční, fyzickou, ale i psychickou. Patří sem humanitární sbírky, výroba dárků přáníček nebo hudební či dramatická představení.

Škola se snaží prostřednictvím tohoto programu u dětí rozvinout sociální myšlení a empatii, vštípit jim zásady dobrých mezilidských vztahů.

Cíl programu:

Pomoc potřebným

Obdarovávání opuštěných a osamocených

Potěšení starých a nemocných

Prostředky k dosažení cíle:

Pravidelné příspěvky nadačním fondům

Nákup vánočních dárků dětem z dětských domovů

Pravidelné návštěvy a vystoupení v domě seniorů

Zapojení se do úklidu okolí mateřské školy

Adopce zvířat v pražské ZOO

Pořádání tzv. Barevných dnů v MŠ

Ukliďme Česko

Projekty, na kterých se MŠ podílí pravidelně:

Adopce zvířat ze ZOO

Pořádání Barevných dnů

Vystoupení v Domě seniorů

Ve spolupráci s rodiči:

Veřejná sbírka fondu SIDUS

Nákup vánočních dárků pro děti z DD

Všechny tyto aktivity probíhají za účasti celého personálu školy a s velkou podporou a pomocí rodičů dětí, pokud to umožňují provozní podmínky školy.