Řemesla na Hradě

07.12.2023

Evaluace projektu "Řemesla na Hradě a Zámečku

V období od 20. 11. 2023 do 30.11.2023 probíhal tradiční projekt naší školy "Řemesla na Hradě a Zámečku". V rámci projektu měly děti možnost seznámit se s různými druhy povolání. Kolegyně a rodiče představily dětem povolání, které v současné době vykonávají, vykonávaly nebo je toto povolání jejich koníčkem, kterému se věnují ve volném čase. Tento projekt podporuje především rozvoj dětské představivosti a zážitkové učení a zůstává dlouho v podvědomí dětí. V letošním roce se dětem představily tyto povolání:

Voják z povolání – p. Picka Kuchařka – p. Kašparová Lékařka – p. Andrlová Hasička – p. Růžičková Masérka – p. Hanáková Trenérka – p. Picková Údržbář – p. Kašpar Pekařka – p. Slabá
Lékařka – p. Kružicová Psycholožka – p. Chvojková Pokladní – p. Doksanská

V rámci tohoto programu škola navštívila letiště, kde se děti seznámily s povoláním pilot, letuška, celník, bezpečnostní pracovník, hasič. Závěrem lze konstatovat, že se projekt velmi vydařil a všem se moc líbil. Dále jsme navštívili zábavní centrum Toboga, kde jsme měli možnost seznámit se s prací pokladní a obsluhy atrakcí. Podívali jsme se také do domova seniorů, kde jsme mohli pozorovat pečovatelky při práci – které se staraly o babičky a dědečky. Novinkou pro letošní roky bylo zařazení Malé technické univerzity, kdy se děti na jeden den stali staviteli mostů. Cestovali časem do doby Karla IV. za pomoci příběhu o tomto českém králi. Dozvěděli se, jak Karlův most byl postaven a poté se pustili do práce. Děti nejdříve postavily pilíře budoucího mostu podle návodu a poté své pilíře umístily do řeky. Společnými silami tak postavily Karlův most, po němž se prošly, a nakonec jej dekorovaly legovými sochami. Během projektu se děti dále seznamovaly s povoláními v rámci tříd.

Tento projekt patří mezi nejoblíbenější ve školním roce – je ojedinělý zapojením rodičů. Dále je pestrý – v rámci programu zapojujeme rodiče, pořádáme exkurze a jezdíme do dalších zařízení, která dětem mohou představit své povolání.