Seminář Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

01.09.2023

Dne 29. 8. 2023 proběhl na naší škole další seminář na téma Osobnostně sociální rozvoj pedagoga. Lektorem tohoto semináře byla paní Mgr. Květuše Hrbková. Seminář byl zaměřen na témata emoce a konverzace s problémovými rodiči. V rámci části zaměřené na emoce jsme řešili problematiku zvládání emocí ve vypjatých situacích, při kterých je současně nezbytná vzájemná podpora všech pedagogických pracovníků a vzájemné porozumění a podpora ve vzniklých situacích. V druhé části zaměřené na komunikaci s problémovými rodiči jsme si vzájemně vyměňovali poznatky a zkušenosti při řešení vzniklých problémů a způsobu hledání optimálního řešení a společné řeči mezi pedagogem a rodičem. Lektorka nám v průběhu semináře poskytovala rady a doporučení, jak v těchto situacích postupovat a reagovat. Výsledkem této komunikace by měla být vzájemná důvěra pedagoga a rodiče. Seminář byl přínosný a pro všechny velmi obohacující.