Zhodnocení příměstských táborů I. a II.

17.07.2023

Příměstský tábor při MŠ Podbělohorské proběhl v období mezi 3.7. – 14.7.

(včetně státních svátků). Motivací dětí byla inspirace z historie krále Rudolfa II., který měl velkou zálibu v alchymii, matematice, hvězdářství. Za jeho vlády na královském dvoře byli známí alchymisté, hvězdopravci a užívali si pohostinnosti Rudolfa II. Děti na začátku týdne byly vždy motivování touto historií a zajímavostmi. Každý den děti byly seznámeny s denním programem, který byl zaměřen na celou motivaci. Děti poznávaly enviromentální oblast, poznávaly zájmy krále Rudolfa II – zvířata, alchymii, architekturu, historii Staré Prahy – kde se alchymisté pohybovaly, dům mistra Edwarda Kelley, a mnoho dalších poznávacích cílů. Dané cíle a kompetence, které byly na začátku celého putování byly naplněny a splněny. Děti za 10 dní poznaly základy přírody – ptactvo, stromy, květiny, život zvířat v přírodě, - výlety do přírody – lesoparky, parky. Putovali jsme na lodičce po Vltavě a zde děti viděly krásná zákoutí Staré Prahy z pohledu vody. Také jsme zapluli do Čertovky – zde děti viděly známe dvě chobotničky – modrou a zelenou, dále čertovo mlýnské kolo a vodníka, který zde nad vším dohlíží. – výlet lodičkou do Čertovky. Pak jsme prožili dva dny – v každém týdnu jeden ve společnosti hasičů. Jednou jsme byli na Hasičské stanici, kde jsme prožili opravdický rychlý výjezd hasičů, a poté nám byla celá stanice ukázána. A druhý den jsme prožili u nádrže na Poštovce, kde hasiči přijeli, dětem ukázali hasičské auto, co všechno má, co umí a děti si zastříkaly z hadice. Dále děti prožily cestování parníkem po Vltavě se směrem pražská ZOO. Parník se dětem moc líbil, prožily zdymadla, která byla pro děti velkým zážitkem. Dále procházka po ZOO byla také krásná s pozorováním exotických zvířat. Dva sportovní dny v každém týdnu jeden, bylo zakončením putování. Zde děti běhaly v parku Klamovka, za branami školky děti malovaly svoje prožitky na chodník – křídami, a na zahradě školy soutěžily ve skoku dalekém, hodem oštěpem, vrhem koulí, rovnováhou – pyramida, nošení vajíčka na lžíce,………

Dále jsme prožili výlet na Petřín a návštěvu Zrcadlového bludiště, kde děti poznaly klamy zrcadel. Procházkou z Petřína do Kinského zahrady – zde děti prožily krásný výhled na celou Prahu, kde jsme s dětmi popisovaly jednotlivé budovy a historické památky. A které památky byly již postaveny za krále Rudolfa II. Další den jsme navázali na návštěvu alchymistického muzea na Jánském vrchu, kde jsme poznali i dům E. Kelley. Zde děti poznaly, jak alchymisté žili, jak bádali, jaké pokusy dělali a co vše k tomu potřebovali. Tento výlet byl velice úzce spjatý s Rudolfem II. Další alchymistický den jsme odjeli do Šestájovic, kde děti si vyráběly čokoládu. To se dětem moc a moc líbilo. Z tohoto výletu si děti odváželi dvě čokolády, které samy vyrobily a ozdobily a čokoládové lízátko na výrobu horké čokolády.

Celý příměstský tábor byl veden v klidném a přátelském duchu, plný zajímavostí a akčnosti. Děti každý den hledaly vzácný drahokam, který jsme ukládaly do měšce u průvodce celým putováním. Děti každý den si dávaly razítko do deníčku a na tabuli doplňovaly vždy obrázek co jsme ten den prožili. Na konci týdne děti dostaly odměnu a zmrzlinku za svoje snažení a získání drahocenného kamínku.

Příměstský tábor zakončen dne 14. července 2023.