Malý ajťák

Informační a počítačová gramotnost se stala nezbytnou součástí profilu absolventa jakožto budoucího uchazeče na trhu práce. Počítače a další technologie jsou významným přínosem ve vzdělávání. Posouvají hranice možností individuální a skupinové výuky, zvyšují atraktivitu učení, rozvíjí tvořivost a v neposlední řadě vedou děti k získání kompetencí v oblasti využití ICT v běžném životě i budoucím světě práce. Počítače a další technologie jsou významným přínosem i pro předškolní vzdělávání. Při tomto vzdělávání budeme využívat mnoho ITC pomůcek, jako je interaktivní tabule, Bee boti, tablety a další ... Děti se tím naučí zacházet s ICT v návaznosti budoucího využití, díky postupné a kontrolované zavádění technologie je prevencí eventuální závislosti v pozdějším věku, správné užívání vede k lepší komunikaci, stimuluje soustředění, posiluje paměť, dle zaměřeného programu rozvíjí logické myšlení, strategické uvažování, a pochopení. Rozvíjí smyslové vjemy, podporují utváření sebevědomí, rozvíjí jemnou motoriku, rozvíjí tvořivé schopnosti, obohacují i logopedická cvičení.