Olympiáda na Hradě

Na olympijské klání hradu Klamovka se hradní a zámecké bytosti připravují celý rok. V měsíci dubnu však přichází ten správný čas, kdy poměřit své síly a vyrazit do parku Klamovka na olympiádu jako takovou. Před zahájením olympiády děti dostanou své závodní číslo a kartičku, kam dostanou razítka za splnění daného úkolu. Olympijské klání se zahajuje vždy na zahradě školy, kde probíhá slavnostní zahájení zpěvěm hymny hradu , bojovnými pokřiky jednotlivých tříd a zapálením olympijského ohně. Poté se třídy vydávají na různá stanoviště dle plánku do přilehlého parku Klamovka. Soutěží se v klasických olympijských disciplínách jako je sprint, hod koulí, skok do dálky a další. Po dokončení všech soutěžních aktivit se koná návrat na zahradu školy, kde probíhá slavnostní předávání medailí a diplomu.