Příměstské tábory

                          Mateřská škola pořádá o letních prázdninách příměstské tábory. Každý rok pořádáme 2.turnusy táborů pro děti. Tábory jsou určeny pro děti ve věku 3 až 9 let. Velkou výhodou pro děti i rodiče je i znalost prostředí. Předností je i znalost personálu, který se bude o děti v době akce starat. Nemalou výhodou této akce je i dostupnost od bydliště dětí. Příměstské tábory mají již po několik let velký úspěch a to nejen u našich dětí, ale i dětí z okolních škol. Hlavní myšlenkou je snaha přinést pro rodiče finančně dostupnou variantu,  jak zabezpečit, aby jejich děti trávily svůj volný čas pod dohledem zodpovědných osob v příjemném prostředí a zajímavým programem. Snažíme se dát dětem neopakovatelnou možnost prožít letní prázdniny a nestresovat se v náhradním provozu jiné mateřské školy. Letní čas tedy trávit - hraním, environmentálním vzděláváním a možností rozvíjet sportovní, kulturní a sociální schopností dětí v době, kdy rodič musí svůj čas trávit v pracovním procesu.

A tak se tedy náš středověký hrad Klamovka /mateřská škola Podbělohorská/promění na letní prázdniny v místo, pro děti, které si chtějí o prázdninách hrát a poznávat něco nového a ne jen sedět u počítače či tabletu.

Zhodnocení příměstských táborů 2022

1. TURNUS

2.TURNUS

Na začátku každého turnus jsou děti seznámeny s bezpečným chováním v prostorách školy, zahrady a bezpečném chování při výletech, přesunech v MHD.

Děti poznaly planetu Zemi, její barvy. Seznámili jsme se se čtyřmi přírodními velikány - Oheň, vzduch, voda a země. Naučily se hledat na mapě a určovaly která barva co znamená. Navštívili jsme krásná místa, kde děti pozorovaly přírodu a přírodní úkazy. Navštívili jsme růžové zahrady na Petříně a našli jsme hezké cesty přes vyhlídky na celou Prahu až jsme vyšli v Kinského zahradě. Další den jsme se učili rozlišovat a nazývat stromy podle obrázků. Při výletě do lesoparku Na Cibulkách jsme je hledali a označovali. Obsahem dalšího dne jsme podle obrázku zvířátek určili název a místo, kde bychom mohli tyto zvířátka vidět. Zde jsme navštívili park a pozorovali veverky a ptactvo. Také jsme byli na výletě lodičkou - propluli jsme krásná zákoutí Vltavy, pan průvodce krásně hovořil o těchto zákoutích, vyprávěl pověsti a příhody ze Staré Prahy až jsme dopluli do Čertovky. Pluli jsme až k mlýnskému kolu, a i zde nám bylo vyprávěno vše tajemného. Poslední den tohoto turnusu nás navštívili hasiči - přijelo velké hasičské auto - zde nám bylo ukázáno co všechno takové zásahové autíčko má, děti si mohly všechno vyzkoušet, podívat se do auta, vyzkoušet ochranné přilby, jak je těžký oblek, různé pomůcky, a nakonec si zastříkaly hasičskou hadicí. Dostaly všichni dárečky. To se dětem moc líbilo.

Celým táborem děti provázel deníček malého učence, kam si děti každý den vylepovaly obrázek, který byl charakteristický na téma toho dne a k němu nakreslily obrázek, prožitek, co se ten den jim nejvíce líbilo. Také děti každý den hledaly kouzelný kamen. Na každém kamenu bylo napsáno jedno písmenko nebo piktogram. Když poslední den našly poslední kamen tak sestavily tajenku. Po se stavení děti dostaly zaslouženou odměnu. A tak skončil první turnus

Na začátku každého turnus jsou děti seznámeny s bezpečným chováním v prostorách školy, zahrady a bezpečném chování při výletech, přesunech v MHD.

První den děti se seznámily se zaměřením celého tábora, a protože se zabýváme čtyřmi přírodními živly - Ohněm, vodou, vzduchem a zemí, dnes jsme si povídali o vodě - jejím významem, koloběhem vody a proč máme s vodou šetřit. Byli jsme navštívit přírodovědnou stanici, kde jsme si prohlédli zajímavá zvířátka. Dnes jsme si založili deníček malého učence, do kterého budou lepit obrázky týkající se toho dne a kreslit obrázek s prožitkem toho dne. Také dnes děti začaly hledat první kouzelný kámen, aby na konci týdne mohly sestavit tajemné slovo. Další den jsme si povídali o květinách - určovali jsme název podle obrázku a na výletě do Chuchelského háje jsme květiny a stromy určovali. Také jsme viděli minizoo, kde jsme určovali názvy zvířátek. Výlet byl namáhavý, ale krásný. A protože se nám moc zvířátka líbila, další den jsme vyrazili do Pražské ZOO. Zde jsme hlavně hledali exotická zvířátka, která jsme si ráno určovali podle obrázku. Další den jsme byli v lesoparku a zde jsme určovali ptactvo a stavěli jsme domečky pro skřítky. A poslední den jsme sportovali - závodili jsme v běhu, hodu oštěpem, koulí, přeskakovali překážky - prostě jsme si užili. Na závěr tábora jsme našli poslední kouzelný kamen a ten nám odkryl kouzelné slovo, ale pozor dostali jsme kameny i s předešlého turnusu a pak jsme složili tajemné slovo, které mám bylo velice známe. Provázelo nás celým průběhem tábora. A tak skončil další ročník příměstského tábora na Mateřské škole Podbělohorská. J Budeme se těšit zase za rok.