Řády školy

Řády školy se udílí dětem na konci školního roku. Je to vyvrcholení školního roku. Jsou to řády, které děti dostávají za své úspěšné absolvování třídy na mateřské škole a pak řád, který si musí zasloužit svých chováním, svým postojem, svými dovednostmi, svým kamarádstvím. Jednotlivé řády jsou zaměřeny například na pohyb, na dovednosti v oblasti výtvarné výchovy, zpěvu, svoji bystrost, odvahu, spravedlnost. Toto udílení je velkou motivací pro děti, ale i pro rodiče, kteří tuto akci velice dobře kvitují a je od nich velká, kladná odezva.