Úcta ke stáří

Projekt je založen na dlouhodobé spolupráci mezi seniorským klubem SeneCura -seniorcentrum Klamovka a naší mateřskou školou. Již dlouhá leta tato spolupráce je a ani omezení a šíření Covid 19 nás nezastavil. Spolupráce je na bázi návštěv dětí mezi stařečky a rozdávání úsměvů a síly do života. Přednesy básniček, písniček, zdramatizovaných pohádkových příběhů, ale i rehabilitační cvičení pod dohledem odborné asistentky, kde děti cvičí s babičkami a dědečky, jsou velkým přínosem na obě strany. Práce na společných kreativních dílech, kde využíváme různé výtvarné materiály, je také velice užitečná a její dopady padají na úrodnou půdu. V době omezení, kde jsme nemohli navštěvovat dům seniorů jsme vymysleli, to, aby starouškové nemysleli, že jsme na ně zapomněli, dárečky, které děti vyráběly a poté se odnášely do domova. A tak vznikla vyměňovací komunikace na bázi dárečků a pozdravů s fotografiemi. Cíla mládí a zkušenosti stáří. Toto spojení je nepřekonatelné a vždy vše končím velkým úsměvem z obou stran. V nynější době jsme se mohli vrátit zpět k osvědčeným návštěvám u babiček a dědečků.