Výstava na plotě

Mateřská škola každým rokem pořádá několikrát do roka výstavu na plotě. Tato výstava je vždy zaměřena na roční období nebo na aktuální dění, které ovlivňuje dění ve světě nebo se pojí s oslavami našeho státu. Tyto výstavy jsou dílem dětí, které zde vyjadřují různými výtvarnými technikami zadané téma. Techniky jsou různorodé a používá se nejen papír, ale i přírodniny, různé výlisky, textil, koláže. Výstava vždy moc líbí nejen našim dětem a rodičům, ale i kolemjdoucím, kteří se zastavují a prohlížejí dětská díla.