Aktuality

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vplatném znění a vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

celý personál mateřské školy Vám přeje krásné prožití Vánočních svátků a do roku 2024 hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.