Aktuality

Na níže uvedeném odkazu naleznete potřebné formuláře(pro nováčky), které jsou potřeba vytisknout, vyplnit a odevzdat nejpozději do 31.6.2024!

Důležité!

03.06.2024

ráda bych vás pozvala na první informativní schůzku dne 7.6.2024 od 16,15 na hlavní budovu MŠ Podbělohorská. Na informativní schůzce vás budu informovat o naší škole a zodpovím veškeré vaše dotazy.

Vážení rodiče, dovoluji si Vás předem pozdravit a informovat Vás, že zápis do mateřské školy Podbělohorská je ukončen. Velice nás to mrzí, že se velké množství dětí do naší mateřské školy nedostalo. Rodičům nepřijatých dětí jsem odeslala informační email. Prosím tyto rodiče, aby se dostavili v pondělí 27. května odpoledne, v době mezi 14.00 a 17.00...

Mateřská škola Podbělohorská hledá učitele/učitelku na pracoviště hl. budovy i detašované pracoviště a to na následující školní rok 2024/2025.

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vplatném znění a vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

Na základě ustanovení §2, odst.1, písm.a), § 34, §165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na "Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k...