Novinky

Rozhodnutí o přijatých dětí - LEX Ukrajina

ROZHODNUTÍ O PŘIJATÝCH DĚTECH NA MATEŘSKOU ŠKOLU PRAHA 5-Smíchov PODBĚLOHORSKÁ 2185 A DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ U NESYPKY 26 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 v PROGRAMU LEX UKRAJINA      Mateřská škola R O Z H O D L A prostřednictvím ředitelky mateřské školy Mgr. Dagmar Trčkové v souladu s...
Celý článek

POZOR!!!!УВАГА!!!!

POZOR!!!! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!   УВАГА!!!! ЗМІНА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ!!!   Zápis proběhne 13. 6. 2022 od 13.00 hod. do 16.30 hod  v objektu bývalé Smíchovské tržnice (bývalé Tesco expres, nahoře je nyní Městská knihovna Smíchov), Nám. 14....
Celý článek

Zvláštní zápis do předškolního vzdělávání 2022/2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» -...
Celý článek

Třídní schůzka nově přijatých dětí MŠ U Nesypky

Vážení rodiče nově přijatých dětí, schůzka nově přijatých dětí na MŠ U Nesypky se bude konat 25.5.2022 od 17.00 hod.!  1. třídní schůzka nově přijatých dětí na MŠ Podbělohorskou se koná 24.5.  od 17.00 hodin   2. třídní schůzka nově přijatých dětí na MŠ U Nesypky se koná...
Celý článek

Konkurz ZŠ Podbělohorská

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších...
Celý článek

Slavnostní pasování

Královna hradu Klamovka zve své podané na slavnostní pasování 19. 5 .2022 od 17,15 na zahradě mateřské školy Program:  Slavnostní promenáda rytířů a dvorních dam  Slavnostní přísahy královně hradu  Předání slibů královně hradu  Předání řádů hradu Klamovka  Rytířské souboje
Celý článek

Plán akci na Květen a Červen 2022

  KVĚTEKVĚTEN: 3.5. Zápis do MŠ 4.5. besídka s rodiči Draci 5.5. Pohádkový les 10.5. besídka s rodiči Kulihrášci 11.5. besídka s rodiči Rarášci 12.5. návštěva knihovny Draci 12.5. besídka s rodiči Bubáčci 13.5. noční spánek 16.5. výlet na zámek Loučeň 9.5. – 13.5....
Celý článek